4) Perfecţionare didactică

OFERTA EDUCATIONALA A DEPARTAMENTULUI

În cadrul programului de formare continua a personalului didactic din învatamântul preuniversitar, DPPD organizeaza programe educaţionale pentru:

Prin DPPD, UPG- Ploiesti este acreditata sa organizeze activitati de perfectionare pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar la urmatoarele specializari:

DPPD organizeaza cursuri de pregatire în vederea sustinerii examenelor de definitivare în învatamânt si a acordarii gradului didactic II pentru specializarile de mai sus.

În cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic se desfasoara: